Pilové kotouče a nože - internetový obchod

Investice do nových technologií 2021

V posledních letech, jsme investovali významné přostředky do nových technologí. Zvyšujeme tím jak kvalitu tak také objem výroby. 

Předmětem nákupu bylo mimo jiné:

1) Nákup 3 ks nových popouštěcích pecí. Celkem firma má již 9 ks popouštěcích pecí.

2) Nákup druhého značícího laseru. Celkem firma má již 2 značící lasery.

3) Nákup filtrační jednotky pro emulzi
 
4) Nákup automatických brusek s podavačem 

5) Bruska zkosení LA500 – již třetí kus v naší firmě  a bruska otvorů M215A 


PROJEKT: Výroba rádlovacích nástrojů pro hliníkové slitiny je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zavedení inovační výroby rádlovacích koleček.
09.05.2023