Pilové kotouče a nože - internetový obchod

Tvary zubů a řezné geometrie pilových kotoučů

Tvary zubů a řezné geometrie pilových kotoučů hrají významnou roli při dělení materiálů. Každý materiál má specifické vlastnosti a strukturu, která vyžaduje určitou řeznou geometrii pilového kotouče pro optimální výsledky a prodloužení životnosti nástroje.

 

Standardní řezné geometrie pilových kotoučů
Jakost oceli, ze které je ktoučová pila vyrobena Úhel čela - γ
" ° "
Úhel hřbetu - α
" ° "
HSS/Dmo5 18°
HSS/Emo5 12°

Pro dělení ocelí a jejich slitin jsou standardní geometrie zubů kotoučových pil GSP vhodné, avšak při dělení specifických materiálů ve velkých sériích je vhodné použít kotoučové pily s řeznými geometriemi navrženými speciálně pro daný materiál.

 
Doporučené řezné geometrie pro konkrétní materiály
Druh děleného materiálu Pevnost Úhel čela - γ Úhel hřbetu - α
  N/mm2 " ° " " ° "
Oceli automatové 350 - 500 20°
Oceli cementované 500 - 750 18°
Oceli s vyšší pevností (HSS) 700 - 950 15°
Oceli velmi tvrdé 950 - 1050 12°
Oceli pro práci za tepla 950 - 1300 10°
Oceli austenitické (nerez) 500 - 800 12°
Hliník nelegovaný 90 - 200 12°
Hliník a jeho slitiny 200 - 400 22° 10°
Slitiny hliníku s max. 5% 300 - 500 20°
Měď 200 - 400 20° 10°
Bronzy fosforové 400 - 600 15°
Bronzy tvrdé 600 - 900 12°
Mosaz 200 - 400 16° 16°
Mosaz legovaná 400 - 700 12° 16°
Slitiny titanu 300 - 800 18°