Pilové kotouče a nože - internetový obchod

Doporučené hodnoty při řezání

Při řezání je důležité mít na paměti správné hodnoty obvodové rychlosti a rychlosti posuvu, aby byl proces řezání optimalizován a zajištěna kvalitní práce. Tyto hodnoty jsou závislé na druhu děleného materiálu a mohou se lišit v závislosti na vlastnostech materiálu, jako je tvrdost, hustota a struktura.

 
Doporučené hodnoty pro rychlost řezu a posuv
Druh děleného materiálu Pevnost Obvodová rychlost Posuv na zub Skupina
  N/mm2 vc m/min. (mm) " ° "
Oceli automatové 350 - 500 25 - 50 0,03 - 0,06 1
Oceli cementované 500 - 750 15 - 30 0,03 - 0,04 2
Oceli s vyšší pevností (HSS) 700 - 950 10 - 20 0,02 - 0,03 3
Oceli velmi tvrdé 950 - 1050 10 - 15 0,02 - 0,03 4
Oceli pro práci za tepla 950 - 1300 5 - 10 0,01 - 0,03 5
Oceli austenitické (nerez) 500 - 800 10 - 20 0,01- 0,03 3
Šedá litina 100 - 400 1000 - 2000 0,04 - 0,09 6
Hliník a jeho slitiny 200 - 400 500 - 1000 0,03 - 0,07 7
Slitiny hliníku s max. 5% 300 - 500 120 - 200 0,03 - 0,07 8
Měď 200 - 400 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Bronzy fosforové 400 - 600 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Bronzy fosforové 600 - 900 40 - 120 0,04 - 0,06 10
Mosaz 200 - 400 400 - 600 0,04 - 0,08 11
Mosaz legovaná 400 - 700 150 - 500 0,04 - 0,06 12
Šedá litina 100 - 400 15 - 25 0,04 - 0,05 13
Slitiny titanu 300 - 800 25 - 50 0,03 - 0,04 1
Nosníky a profily - stěna 0,1 d 300 - 600 15 - 20 0,03 - 0,06 14
Profily a trubky - stěna 0,025 d 300 - 600 25 - 50 0,03 - 0,06 1

 

Správná volba obvodové rychlosti a rychlosti posuvu je nepochybně rozhodující pro optimalizaci procesu řezání. Je třeba dbát na to, že mezi hodnotami obou rychlostí existuje úzká spojitost, která by měla být vždy dodržena. Pokud je např. obvodová rychlost v poměru vůči posuvu příliš vysoká, bude se řezaný díl spíše leštit než řezat. V opačném případě při vysoké rychlosti posuvu v poměru vůči obvodové rychlosti, zůstává kotoučové pile málo času, aby stihla vyhodit třísku z mezizubního prostoru a muže dojít k jejímu zlomení
Obvodová rychlost (V), která se vyjadřuje v metrech za minutu, se nesmí zaměnit s počtem otáček za minutu (RPM). Aby bylo
možno zjistit počet otáček nutný pro nastavení stroje je možno použít následující vzorec:
RPM = V x 1000 / D x 3,14