Pilové kotouče a nože - internetový obchod

Doporučené počty a tvary zubů u pilových kotoučů

Při výběru pilového kotouče pro dělení materiálu je třeba vzít v úvahu nejen řezné geometrie kotoučů, ale také počty zubů a tvary ozubení, které jsou vhodné pro konkrétní druh materiálu. Každý materiál má specifické vlastnosti, které vyžadují určitý tvar zubu pro optimální výsledky a prodloužení životnosti nástroje.
 


Doporučené počty zubů a tvary ozubení jsou uvedeny v tabulkách pro různé typy materiálů. Například pro dělení dutých profilů a plného materiálu jsou doporučené tvary ozubení s vlnovkou nebo s trny. Tyto tvary zubů umožňují snadné a rychlé řezání a minimalizují vibrace. Pro dělení materiálů s vysokou tvrdostí jsou doporučené zuby s velkým úhlem sklonu, které jsou schopné snadno proniknout do materiálu.

 

 
Důležitým faktorem při výběru pilového kotouče je také posuv na zub, který ovlivňuje celkový posuv na stroji. Tento posuv je závislý na počtu zubů a otáček kotouče. Pro výpočet celkového posuvu se používá následující vzorec: At = Az x Z x RPM, kde At je celkový posuv, Az je posuv na zub, Z je počet zubů a RPM je počet otáček kotouče za minutu.
 


Je tedy důležité zvážit doporučené počty zubů a tvary ozubení kotoučů při výběru pilového kotouče pro konkrétní materiál a také správně nastavit posuv na zub, aby byl zajištěn kvalitní řez a prodloužení životnosti pilového nástroje.